Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Kamieniec Ząbkowicki  sprawdź informacje  Na Mapie gminy Kamieniec Ząbkowicki

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Kamieniec Ząbkowicki.

Mapa Geoportal Kamieniec Ząbkowicki
Mapa z granicą gminy Kamieniec Ząbkowicki

Dane urzędu

Urząd Miejski w Kamieńcu w Ząbkowickimul. Ząbkowicka 26Kamieniec Ząbkowicki, 57-230

Tel:

Fax: 74 8173361

Elektroniczna skrzynka podawcza: /ugkamzab/skrytka

E-mail: gmina@kamienieczabkowicki.eu

Powiat: ząbkowicki

Województwo: dolnośląskie

Numer TERYT gminy Kamieniec Ząbkowicki: 0224033

Witryna: www.kamienieczabkowicki.eu

Poznaj raporty: archiwalne zdjęcia lotnicze oraz zdjęcia satelitarne Kamieńca Ząbkowickiego

Raport archiwalnych zdjęć lotniczych gminy Kamieniec Ząbkowicki to narzędzie, które umożliwia sprawdzenie historii wybranej działki lub terenu w gminie Kamieniec Ząbkowicki na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w różnych latach.

Dzięki temu raportowi możesz odkryć, jak wyglądał obszar z Kamieńca Ząbkowickiego, który Cię interesuje, w przeszłości. Dowiedz się więcej o Raporcie lotniczym.

Raport zdjęć satelitarnych to usługa, dostarczająca obrazów obszaru Kamieńca Ząbkowickiego, zdobytych za pomocą nowoczesnych satelitów. Cyklicznie wykonywane, w krótkich odstępach czasu zdjęcia satelitarne pozwalają zaobserwować zmiany w zagospodarowaniu terenu.

Dowiedz się więcej o Raporcie satelitarnym.

lub wybierz działkę bezpośrednio na mapie

Wskaż na mapie Kamieńca Ząbkowickiego

O projekcie Geoportal Kamieniec Ząbkowicki

Geoportal Kamieniec Ząbkowicki prezentuje dane zgromadzone w postaci interaktywnych map gminy Kamieniec Ząbkowicki, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki w gminie Kamieniec Ząbkowicki.

Dostęp do danych Geoportalu Kamieniec Ząbkowicki

Jak powstał Geoportal gminy Kamieniec Ząbkowicki?

Geoportal Kamieniec Ząbkowicki powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Kamieniec Ząbkowicki, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie gminy Kamieniec Ząbkowicki.

Geoportal Kamieniec Ząbkowicki umożliwia pozyskanie danych EGIB gminy Kamieniec Ząbkowicki oraz miejscowych planów zagospodarowania gminy Kamieniec Ząbkowicki, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Kamieniec Ząbkowicki

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Kamieniec Ząbkowicki?

Informacje na Geoportalu Kamieniec Ząbkowicki

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Kamieniec Ząbkowicki?

Korzyści z Geoportalu Kamieniec Ząbkowicki

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Kamieniec Ząbkowicki?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Kamieniec Ząbkowicki.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Kamieniec Ząbkowicki łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Kamieńcu Ząbkowickim. W zależności od wybranej kompozycji mapy Kamieńca Ząbkowickiego zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Kamieniec Ząbkowicki, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Kamieniec Ząbkowicki oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Kamieniec Ząbkowicki. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Kamieńca Ząbkowickiego możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Kamieńca Ząbkowickiego. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Kamieniec Ząbkowicki. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana , uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Kamieniec Ząbkowicki.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Kamieńcu Ząbkowickim.

  Geoportal gminy Kamieniec Ząbkowicki posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Kamieniec Ząbkowicki. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Kamieńcu Ząbkowickim sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Kamieniec Ząbkowicki przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Kamieńcu Ząbkowickim.

  W Geoportalu Kamieniec Ząbkowicki przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Kamieniec Ząbkowicki. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Kamieńcu Ząbkowickim. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Kamieniec Ząbkowicki zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Kamieniec Ząbkowicki, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Kamieniec Ząbkowicki oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Kamieniec Ząbkowicki.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Kamieniec Ząbkowicki. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Kamieniec Ząbkowicki są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Kamieniec Ząbkowicki podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Kamieniec Ząbkowicki.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Kamieńcu Ząbkowickim. W Geoportalu gminy Kamieniec Ząbkowicki udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Kamieńcu Ząbkowickim wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Kamieniec Ząbkowicki.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Kamieniec Ząbkowicki. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

 • Informacje o sieciach uzbrojenia terenu w media w gminie Kamieniec Ząbkowicki.

  Dowiesz się o sieciach infrastruktury technicznej w gminie Kamieniec Ząbkowicki, jakie są dostępne: prąd, gaz, woda, kanalizacja. Jaki procent mieszkańców korzysta z poszczególnych sieci uzbrojenia terenu w gminie Kamieniec Ząbkowicki. Kto zarządza poszczególnymi sieciami uzbrojenia terenu w gminie Kamieniec Ząbkowicki.

 • Zabytki w gminie Kamieniec Ząbkowicki

  Przedstawiamy wykaz zabytków w gminie Kamieniec Ząbkowicki. Poznasz informacje o liczbie miejsc zabytkowych w gminie Kamieniec Ząbkowicki oraz najważniejsze informacje o nich. Przedstawiamy statystyki dotyczące rodzajów zabytków w gminie Kamieniec Ząbkowicki.

 • Informacje o wyborach w gminie Kamieniec Ząbkowicki

  Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące wyborów w gminie Kamieniec Ząbkowicki. Prezentujemy listy kandydatów, miejsca lokali wyborczych w gminie Kamieniec Ząbkowicki i wiele istotnych informacji.

Geoportal Kamieniec Ząbkowicki dla mieszkańców

Geoportal Kamieniec Ząbkowicki jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Kamieniec Ząbkowicki. Na mapie Kamieńca Ząbkowickiego sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Kamieniec Ząbkowicki mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Kamieniec Ząbkowicki. Korzystając z map Geoportalu gminy Kamieniec Ząbkowicki w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Kamieniec Ząbkowicki są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Kamieniec Ząbkowicki dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Kamieniec Ząbkowicki dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować

Karta informacyjna przedsięwzięcia na budowę hali

Karta informacyjna przedsięwzięcia na budowę hali

Przejdź do wpisu